Summa sidvisningar

fredag 13 december 2013

Muista punkeista : Amblyomma americanum ja Ixoides scapularis

Paddock C D, Yabsley M I. Ecological Havoc, the Rise of White-Tailed Deer and the Emergence of Amblyomma americanum (tick)- Associated Zoonoses in the United States.
In Wildlife and Emerging Zoonotic Diseases: The Biology, Circumstances and Consequences of Cross-Specis transmission. Springer 2007 . ISBN 978-3-540-70961-9.

Tässä artikkelissaan kirjoittajat  kuvaavat  valkohäntäpeuran  (Odocoileus virginianus)  osuutta  punkkien ilmenemiseen ja punkkivälitteisten tautien esiintymiseen ajan  sekä  eläinten määrän funktiona.   Koska  tuo peuralaatu on hyvin suosittu metsästyskohde, sitä on pyritty lisäämään runsaasti. Toinen eläinlaji, jota myös on paljon metsästetty ja jota myös suositaan  lisättäväksi on villikalkkuna ( Meleagris gallopavo)  Ympäristönmuutosten  vaikutusten myötä näiden peurojen ja villikalkkunoitten  kantojen lisääntyminen on antanut punkkikannoille myös suotuisat laidunnusmaat  ja niitä  arvellaan  myös esiintyvän  ajan myötä runsaammin kuten villiriistaa. .

VALKOHÄNTÄPEURA on myös tuotu Suomeen (Vitsvanshjort).
( Valkohäntäpeura (valkohäntäkauris, Odocoileus virginianus) on Amerikasta kotoisin oleva peurojen alaheimoon kuuluva  hyvin sopeutuvainen hirvieläinlaji.  ( a survival virtuoso!). Se elääihmisen siirtämänä vieraslajina ainakin Karibialla, Suomessa, Tsekissä ja uudessa-Seelannissa. Laji tuotiin Suomeen 1930- ja 1940-luvuilla, ja nykyisin se on alueellisesti tärkeä riistaeläin. Luontaisella esiintymisalueellaan valkohäntäpeurasta tunnetaan kymmeniä alalajeja , jotka poikkeavat toisistaan ulkonäöltään ja kooltaan).
VILLIKALKKUNA ei Suomessa kaiketi ole, sen sijaan on kesyä siipikarjakalkkunaa.Kalkkuna (Meleagris gallopavo) on kanalintuihin kuuluva lintu  joka on peräisin Pohjois-Amerikasta. Nykyisin yleisimmin tunnettu kesykalkkuna polveutuu villikalkkunasta. Villikalkkuna on istutettu Saksaan. Villillä kalkkunalla on kuusi alalajia.Ne poikkeavat toisistaan jonkin verran sekä kooltaan että väriltään, ja ovat kotoisin Pohjois-Amerikan eri osista. Yksi suurikokoisimmista alalajeista on mantereen itäosissa elävä Meleagris gallapavo silvestris, joka voi painaa yli yhdeksän kiloa. Se on väriltään kuparin- ja suklaanruskea Tällä villikalkkunallakin on niitä samoja punkkeja kuin  valkohäntäpeuralla Amerikoissa, jopa niin että punkkia kutsutaan turkey tick- nimellä, kalkkunapunkiksi.

Valkohäntäpeura voi toimia reservoaarina monille  parasiiteille:
  Punkki A. amer. saa  siten veriaterioissa  E. caffeensin, E. Ewingii, B. lonestarii . . Peurassa voi olla myös  A. phagocytophilum tai  epäspesifisiä anaplasmoja . Peurassa voi olla myös siimallisia alkueläinparasiittejä kuten Trypanosoma . . Punkki , joka Amerikassa eniten puree on  juuri Amblyomma americanum," lone star tick".

Kun näitä kahta riistaeläinajia alettiin lisätä , havaittiin että  tämä punkki nimeltä  Amblyomma  americanum  ( lone star tick)  myös lisääntyi samoilla alueilla kuin peurat. .Tällä  "yksitähtisellä" punkilla on valkoinen täplä selässään.
http://www.cdc.gov/stari/disease/

 Punkkien "laiduneläin" valkohäntäperua on havaittu useassa taudissa parasiitin isäntäeläimeksi.

 seuraavissa kuudessa  punkkitaudeissa  avainasemassa olevaksi isäntäeläimeksi:
(1) Ihmisen monosyytti ( tai monosytotrooppinen ) ehrlichiosis (HME)(1986)( Ehrlichia bakteerien aiheuttama: ( Peura on reservoaari E. caffeensis , E. ewingii ja B. kone star - mikro-organismeille).
(2) Ehrlichia ewingii- ehrlichiosis  (Lieväoireinen  ehrlichiosis)
(3) STARI, ( Southern Tick Assosiated  Rash Illness),  punkkiin liittyvä ihottuma , Lymen taudin kaltainen.  Aiheutuu  A. Americanum punkin puremasta.
(4) Lymen tauti  ( Borrelia burgdorferi- spirokeetta,  Ixoides- lajin punkin puremasta)
(5) Ihmisen babesiosis
(6) Ihmisen granulosyyttinen anaplasmosis (HGA) 

Viime vuosisadalla  identifioitiin  ja luonnehdittiin  ensin viisi näistä  punkkivälitteisistä taudeista ja viimeksi  on havaittu sitten   STARI,.  A. Americanum- punkilla on osuutta  vektorina   HME taudissa  ja ehrlichiooseissa sekä Starissa.
 Ixoides . scapularis voi välittää HGA-tautia ja  babesioosista  sekä Lymen tautia.   Näiden punkkilajien alueet ovat toisiaan osittain kattavia.
  • PUNKKI nimeltä Ixoides scapularis   (blacklegged tick) aiheuttaa BABESIOOSI tautia. Tämä  punkki  viihtyy mieluiten pikkujyrsijöissä. 
http://www.cdc.gov/parasites/babesiosis/index.html
Luonnollisesti ei peura ja villikalkkuna ole ainoita, joissa on PUNKKI   A. americanum .
 Luonnollista infektoitumista tapahtuu koiriin, kojootteihin, kaniineihin, kettuihin, makeihin, pesukarhuihin ym. 

 A. americanum punkkiin on assosioitu muitakin mahdollisia patogeenejä, joille se voi olla vektori,  kuten
 tularemiaa välittävä Franciscella tularensis,
Q- kuumetta välittävä Coxiella burnetii,
 Pilkkukuume-  ricketsioosia välittävä Rickettsia parkeri ja mahdollisesti Rickettsia amblyommii.
sekä Lone star virus ( arbovirus 1969).
Panola Mountain Ehrlichia (PME) - bakteeri on märehtijöten sydänsairautta aiheuttava. Tätä PME:tä on voitu eristää peurojen verestä.  Punkki voi  välittää tätä PME myös vuohiin ja peuroihin edelleen.  Tämän PME:n  merkitystä ihmiselle ei vielä tiedetä .

LISTA TICK BORN DISEASES, Punkkiväliteiset taudit
 http://www.cdc.gov/ticks/diseases/index.html

Toinen punkki, jonka alue osittain  kattaa  A. americanum- punkin alueita on Ixoides scapularis, mustajalkainen punkki, blackleggerd tick
 

VERTAA  Suomen punkkiin Ixodes ricinus:Puutiainen.  On hyvä uskaltaa silmäillä vähän pitempään purevaa punkkia, sillä ilmastonmuutos voi tuotaa muitakin lajeja  Pohjolaan.
 http://www.ihotauti.net/puutiainen_pic3.htm


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar